3 nguyên nhân thường khiến điều trị viêm đại tràng không hiệu quả